'Deel dit moment' tijdens de onthulling

ware grootte
800 x 600px (546,6Kb)
foto: Stichting KidOR

'Deel dit moment' tijdens de onthulling

moNUment

Kunstwerk met als thema: vrede, veiligheid en samenleving dat een symboolfunctie moet krijgen en in de loop der tijd uit kan groeien tot een monument dat gebruikt kan worden voor bijzondere vieringen en herdenkingen zoals de nationale 4 en 5 mei viering, de viering van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 en de jaarlijkse dag van het respect.


projectomschrijving
contact info


contact info 

stichting [KidOR)
postbus 145
4600 AC Bergen op Zoom

projectleiding

Peter Pel


neem contact op

'Deel dit moment'

ware grootte
471 x 335px (207,8Kb)
foto: Jan Krijtenburg/RegioActueel

'Deel dit moment'

projectomschrijving 

Project moNUment

De gemeente Bergen op Zoom wil op het Thaliaplein/ Paradeplaats in het centrum van de stad een kunstwerk plaatsen. Dit nieuwe kunstwerk krijgt twee functies; het moet zowel gelegenheid gaan bieden tot reflectie op het verleden en op de hedendaagse samenleving maar moet daarnaast ook oproepen tot vooruitkijken. Om deze reden is als thema voor het kunstwerk gekozen: Vrede, Veiligheid en Samenleving.

Doel en functie
Gebruikmakend van de min of meer besloten ligging in het centrum van de stad, moet het kunstwerk vooral een eigentijds monument worden dat nu, in déze tijd, een plek van bezinning op heden, verleden én toekomst biedt. Daarom is het van belang dat het kunstwerk ook een appel doet op de jeugd en dat het een brug kan slaan tussen de verschillende culturen die Bergen op Zoom rijk is.
Het nieuwe kunstwerk moet een symboolfunctie hebben en in de loop der tijd uit kunnen groeien tot een monument dat gebruikt kan worden voor bijzondere vieringen en herdenkingen zoals de nationale 4 en 5 mei viering, de viering van de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944 en de jaarlijkse dag van het respect.

Open opdracht
Vooralsnog is geen invulling gegeven aan de vraag wat er precies moet komen. Bewust is ervoor gekozen om die keuze onderdeel te laten zijn van de selectieprocedure en de communicatie met de betrokken kunstenaars. Er is dus ook nog geen exacte locatie gekozen, slechts het gebied is aangegeven waarbinnen het kunstwerk moet komen. Hoewel men in eerste instantie al snel aan een traditioneel monumentaal beeld zou kunnen denken, wordt geen enkele discipline en vormtaal uitgesloten.
Uiteraard zijn er technische beperkingen en eisen waar het gaat om plaatsbaarheid, vandalisme- en weersbestendigheid, onderhoudbaarheid en veiligheid waaraan het kunstwerk zal moeten voldoen.

Maatschappelijke acceptatie
Anders dan bij vele andere kunstwerken in de openbare ruimte is een brede acceptatie in álle geledingen van de bevolking van Bergen op Zoom van groot belang. Om die reden zal Stichting [KidOR) met de grootste zorg een onafhankelijke jury samenstellen waarin zowel het maatschappelijke aspect als de beoordeling van de kunstkwaliteit voldoende worden gewaarborgd.

Relevante informatie
Van de kunstenaars die zich willen aanmelden wordt verwacht dat zij relevante informatie aanleveren op grond waarvan de selectie kan plaats vinden. De kunstenaar zal voor zichzelf moeten bepalen wat hij/zij relevant vindt.
Natuurlijk is bewezen ervaring met dit soort projecten een voordeel. Maar [KidOR) wil ook nadrukkelijk (jonge) kunstenaars die deze ervaring nog niet hebben een kans geven. Zij zullen dan vooral moeten overtuigen met de schets van mogelijke ideëen en zicht moeten geven op de uitvoerbaarheid daarvan.

Belangrijker dan CV’s, (die er natuurlijk wel moeten zijn) is de informatie waarmee de jury zicht kan krijgen op wat er mogelijk door de betrokken kunstenaar gemaakt kan gaan worden en de gedachtewereld die daarbij hoort.

De locatie
De historische locatie van het Thaliaplein en de Paradeplaats vormt een centraal onderdeel van het onlangs gereedgekomen Paradeplan, waarmee de binnenstad van Bergen op Zoom een totale vernieuwing heeft gekregen. Een onlangs in BNDeStem verschenen artikel geeft de historie en de huidige ontwikkeling beknopt weer.

artikel BNDeStem


Planning
Het nieuwe kunstwerk moet in het voorjaar van 2010 gerealiseerd worden. Mogelijk zullen de bevrijdingsvieringen in mei 2010 het moment van onthulling kunnen zijn. De haalbaarheid, kwaliteit en de acceptatie van het kunstwerk staan echter voorop.

Planning
Advertentie BK krant e.d. november 2008
Inleveringstermijn tot 5 januari 2009
Samenstellen jury december 2008
Verzamelen en ordenen ingezonden materiaal januari 2009
Jurering 2e week februari
Informeren van alle kunstenaars + terugzenden materiaal 2e week februari
PR naar bestuur en bewoners 3e week februari
Uitgeven van de schetsopdrachten 3e week februari
Indienen schetsontwerpen voor 1 mei 2009
Jurering en technische beoordeling schetsontwerpen 3e week mei
PR naar bestuur en bewoners 3e week mei
Uitgeven definitieve opdracht 3e week mei
Realisatiefase juli 2009 t/m april 2010*)
Plaatsing voorjaar 2010*)
*)afhankelijk van de haalbaarheid

voortgang van het project


Jurering
Donderdag 12 februari 2009 vond de beoordeling plaats van de voorgeselecteerde inzendingen. De jurybijeenkomst werd gehouden van 10.00 uur tot ca 14.00 uur.
De jury bestond uit dhr. Geurt Grosfeld (project Schatten van Brabant, provincie Noord Brabant, ’s Hertogenbosch), mw. Azra Kupus (sociaal dienstverlener Stichting Traverse en lid van de Integratie Adviesraad, Bergen op Zoom), dhr. Ton Slits (kunstenaar en als coördinator verbonden aan de kunstfaculteiten Maastricht, Maastricht), dhr. Bas Veldhuizen (Brabants Kenniscentrum voor kunst en cultuur - voorheen NBKS, Tilburg), mw. Adriënne Veraart (wethouder met o.a. portefeuille stedelijke vernieuwing en zorg, Bergen op Zoom), ds. Willem Vermeulen (predikant te Bergen op Zoom) en dhr. Jan Wessendorp (kunstenaar te Bergen op Zoom).
Dhr. Bas Veldhuizen (Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur) was gevraagd om als juryvoorzitter op te treden.

Schetsopdrachten
Donderdagmiddag 12 februari is door stichting KidOR bekend gemaakt welke drie kunstenaars de opdracht krijgen een schetsontwerp te maken.
Uit deze schetsen is na een mondelinge presentatie van deze drie kunstenaars op 29 mei 2009 door de jury unaniem gekozen voor het ontwerp van Jerome Symons, die vervolgens de opdracht kreeg tot het maken van een definitief ontwerp.

Definitief ontwerp
Dit definitieve ontwerp is op 26 juni 2009 opnieuw aan de jury gepresenteerd. De jury heeft hierop haar eindoordeel gebaseerd. De keuze voor de kunstenaar is daarmede afgerond en het door hem ingediende definitieve ontwerp is geschikt bevonden voor verdere realisatie.

Het ontwerp
Het ontwerp bestaat uit twee vormen van graniet, halve schakels van ruim 2,5 meter hoog. De vormen kunnen ook gelezen worden als het woord ‘NU’. Ze zijn ingelegd met 48 ronde schijven van verschillende soorten natuursteen, afkomstig uit de bodem van evenzoveel herkomstlanden van de bevolking van Bergen op Zoom. De Nederlandse steensoort komt uit een zwerfkei.
Het oppervlak van de schakelvormen is ruw (gevlamd) aan de voor- en achterkant. De zijkanten zijn gezaagd en geschuurd. De 48 ingelegde schijven liggen iets verdiept en zijn gepolijst.
De titel van het kunstwerk is: ‘Deel dit moment’.
Het beeld wordt geplaatst in de directe omgeving van de grote boom die op het Thaliaplein staat.
De onthulling vond plaats op 23 april 2010 - tevens Internationale Kinderdag.

Het oordeel van de jury
De jury is van mening dat het definitieve ontwerp van Jerome Symons in alle opzichten beantwoordt aan de gestelde opdracht.

Naast de in binnen en buitenland bewezen artistieke kwaliteiten en het vakmanschap van de kunstenaar zijn vooral ook de mooie, authentieke gedachtegangen en inhoudelijke overwegingen die hebben geleid tot de titel van het monument, namelijk ‘Deel dit moment’ voor de jury bepalend geweest. Het concept is als het ware in zichzelf gedacht en afgerond.
De jury roemt de wijze waarop de kunstenaar de afgelopen maanden in een voortdurende communicatie met betrokkenen en de omgeving zijn ontwerp tot stand heeft laten komen.
De jury is er onverdeeld van overtuigd dat het kunstwerk van Jerome Symons de gevraagde potentie heeft om uit te groeien tot hčt monument van Bergen op Zoom.
Het kunstwerk brengt door de speelse verwijzing naar de 48 verschillende nationaliteiten de verschillende bevolkingsgroepen bijeen en nodigt uit om de tijd samen te beleven. Het kunstwerk leent zich mede door zijn titel en de gebruikte vormen en materialen uitstekend voor educatieve doelen rond het thema gericht op de schoolgaande jeugd.

Omdat het kunstwerk moet gaan dienen als monument bij herdenkingen en vieringen in de gemeenschap van Bergen op Zoom heeft de kunstenaar voor een ontwerp gekozen dat zich ook duidelijk als zodanig aanbiedt, alhoewel het beeld op afstand ook als een autonoom kunstwerk te beschouwen valt.
De titel van het kunstwerk is voor de kunstenaar als een poëtische raadsel: een tijdsmoment is namelijk niet deelbaar, behalve dan in een gezamenlijke beleving.
De vormen N en U zijn leesbaar als ‘NU’ maar zijn ook halve schakels. Het zijn dus geen letters per se. De 48 gepolijste natuurstenen schijven hebben de associatie met een snoer van edelstenen, die aansluit bij het idee ‘schakel’.
Aansluitend op de opdracht een monument te ontwerpen dat bedoeld is voor een reflectie op heden, verleden en toekomst heeft de kunstenaar dat vertaald naar het accentueren van het moment van nu.

Deel dit moment
‘Een monument moet zijn betekenis voor lange tijd doen gelden. Permanente actualiteit is daarom wezenlijk. Vrede, veiligheid en samenleving zijn gebaseerd op samen delen. Wij delen hoe dan ook allemaal onze tijd op aarde. De jongeren van nu zijn de ouderen van straks. Het monument moet ook komende generaties aanspreken, moet dus in zekere zin tijdloos zijn. Bij vieringen en herdenkingen wordt een moment van bezinning in samenkomst gedeeld. Tussentijds zal het monument de individuele voorbijganger of gebruiker van het plein moeten blijven aanspreken. De gemeenschappelijke symboolfunctie en brede acceptatie worden bevorderd als veel verschillende mensen in Bergen op Zoom iets eigens in het beeld kunnen herkennen. Het samengaan van de diverse culturen in de stad wordt
bevorderd door betrokkenheid bij, participatie in en medeverantwoordelijkheid voor een idee of beeld. De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. Het monument brengt de verschillende bevolkingsgroepen bijeen en nodigt uit om de tijd samen te beleven. De vorm is tijdloos, het materiaal is voor eeuwig en de boodschap is voor elk moment.’


nieuwsberichten


24 april 2010
23 april 2010
7 april 2010
25 maart 2010
25 maart 2010
21 maart 2010
2 juli 2009
1 juli 2009
28 februari 2009
12 februari 2009
19 december 2008
12 december 2008
27 september 2008