Het bevrijdingsmonument op de Arnoldus Asselbergsstraat van Nicolaas van der Kreek

ware grootte
311 x 468px (34,5Kb)

Het bevrijdingsmonument op de Arnoldus Asselbergsstraat van Nicolaas van der Kreek

'Samenleven' bij nieuw monument

in dossier: [KidOR) | moNUment

27 september 2008 Auke
(uit: BN/DeStem van 27 september 2008, door Laurent Heere) BERGEN OP ZOOM - Op het eerste gezicht zou je denken dat er in Bergen op Zoom voldoende plekken zijn om stil te staan bij oorlog en daarmee ook de vrede. Maar volgens burgemeester Han Polman ontbeert de stad een kunstwerk waar gebeurtenissen uit het verleden kunnen worden herdacht, maar waar je ook op een waardige manier stil kunt staan bij het vredig samenleven in het heden en in de toekomst.

"Het gaat om verbinden. Een plek waar je stil kunt staan bij zaken zoals vrede en veiligheid. Bij oorlog, maar ook bij het leggen van goede contacten in de huidige samenleving", zegt Polman.
En dus moet er een nieuw monument komen.

[KidOR)
Het Bergse college van B en W heeft inmiddels de stichting KidOR ingeschakeld om te helpen bij de uitvoering van het project. Peter Pel van KidOR: "We gaan op zoek naar een geschikte kunstenaar. Dat doen we niet zelf. Als stichting begeleiden we het proces. En dat begint met het selecteren van een geschikte jury die een kunstenaar kan selecteren. Dat hoeft niet per se een Bergse kunstenaar te zijn. We gaan breed zoeken. In het hele land, misschien ook wel in het buitenland", zegt Pel.

De kunstenaars worden uitgenodigd via advertenties in kunstvakbladen om in te schrijven voor de opdracht. Uit degenen die zich aanmelden met een idee of ontwerp, selecteert de jury een aantal kandidaten. "Die krijgen vervolgens de gelegenheid hun idee verder uit te werken. Daar krijgen ze uiteraard een vergoeding voor. En dan is het vervolgens aan de jury om het beste plan te selecteren", zegt Pel.

Het enige dat op dit moment vaststaat is de globale plek voor het nieuwe kunstwerk. "Op de Paradeplaats (vroeger de Stenen Tuin). Of op het grasveld tussen de Paradeplaats en de Gertrudiskerk. Of tegen de kerk aan. Het is helemaal afhankelijk van hetgeen de kunstenaars bedenken. Zij krijgen grote vrijheid om aan de slag te gaan."

Gemeenteambtenaar Frans Wakkee wordt als begeleider aangesteld. Hij moet bijvoorbeeld voorkomen dat het nieuwe kunstwerk schade aanricht aan de parkeergarage onder de Paradeplaats.

Tweede Wereldoorlog
Heeft Bergen op Zoom eigenlijk wel behoefte aan een nieuw monument? Er zijn er immers nogal wat. Zoals bijvoorbeeld de oorlogsbegraafplaats waar jaarlijks de gevallenen worden herdacht. Maar daar gaat het dan vooral om geallieerde militairen die sneuvelden in de strijd om Bergen op Zoom en Woensdrecht. In het bevrijdingsplantsoen - tot voor kort wist vrijwel niemand dat het er officieel was - aan de Arnoldus Asselbergstraat staat ook een herdenkingsmonument. Ook gericht op de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.


Het monument op de Canadese begraafplaats dat de geallieerde gevallenen in de Tweede Wereldoorlog herdenkt.
foto: Thom van Amsterdam


Dan is er nog de synagoge. Daar worden vooral de joodse slachtoffers in herinnering gebracht.

En dan is er tenslotte nog de Paradeplaats zelf. Daar zijn inmiddels drie monumenten tegen de gevel van de Gertrudis geplaatst. Een voor de verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Een voor de Nederlandse soldaten die in de jaren daarna sneuvelden in het toenmalige Nederlands IndiŽ en een voor ŗlle slachtoffers van de oorlog.

Stilteplein
Volgens de burgemeester gaat het daarbij allemaal om herdenkingsmonumenten voor de oorlog. Het nieuwe monument moet zich richten op een breder gevoel. De ietwat verstilde Paradeplaats moet dť plek voor de gemeente Bergen op Zoom worden waar mensen in de woorden van de burgemeester 'inspiratie kunnen opdoen'. "We hebben in deze gemeente verschillende momenten van herdenking. Te beginnen natuurlijk met de bevrijding op 27 oktober. Maar ook de dodenherdenking op 4 mei. De Paradeplaats leent zich uitstekend daarvoor. Het is een uitgelezen plek. Midden in het centrum. Het is een stilteplein waar ruimte is voor ontmoeting. Nu een hangplek? Misschien is dat juist wel goed. Dat biedt immers ook kansen voor jong en oud om elkaar tegen te komen", zegt de burgemeester.

Op het oog lijkt de gemeente centen zat in kas te hebben voor het nieuwe kunstwerk. "We denken aan een bedrag van tachtig- tot honderdduizend euro", zegt Polman. Dat is dan inclusief alle voorbereidingen en eventuele werkzaamheden. "Het kan overigens helemaal geen kwaad als bedrijven zich geroepen zouden voelen om een financiŽle bijdrage te leveren. Nee, dan krijgen ze geen sponsorplaatje op het nieuwe monument. Bedrijven zullen daar - denk ik - ook niet om vragen. Die willen best in stilte bijdragen."

Het geld dat de gemeente nu al klaar heeft liggen, komt uit verschillende potjes. Ambtenaar Wakkee heeft blijkbaar goed op de centen gelet bij de herinrichting van de Paradeplaats. Er is nog geld over van het bedrag dat daarvoor was gereserveerd. "En", zegt Polman, "eigenlijk hebben we de opening van de Parade helemaal niet uitbundig gevierd. De winkels gingen gewoon open. Wat er aan festiviteiten was, is betaald door het bedrijfsleven. De gemeente had er ook voor gereserveerd. Dat geld gebruiken we voor dat kunstwerk."

terug