Jerome Symons met de maquette op het Thaliaplein

ware grootte
800 x 600px (529,3Kb)
foto: Hans-Jorg van Broekhoven/stichting KidOR

Jerome Symons met de maquette op het Thaliaplein

Project moNUment: 'Deel dit Moment' van Jerome Symons

in dossier: [KidOR) | moNUment | Symons, Jerome

1 juli 2009 Auke
Op het Thaliaplein in het centrum van Bergen op Zoom komt een kunstwerk van de Arnhemse kunstenaar Jerome Symons. Een jury onder leiding van Bas Veldhuizen (BKKC) koos unaniem voor het ontwerp van Symons voor een eigentijds kunstwerk met als thema vrede, veiligheid en samenleving. Het werk met de titel 'Deel dit moment' wordt in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom in het voorjaar van 2010 geplaatst.

Selectieprocedure
Stichting [KidOR) heeft in opdracht van de gemeente de selectieprocedure begeleid die tot de verkiezing van dit ontwerp leidde. De jury bestaande uit Bas Veldhuizen (voorzitter), Brabants Kenniscentrum voor kunst en cultuur (BKKC), Jan Wessendorp, kunstenaar te Bergen op Zoom, Geurt Grosfeld, project Schatten van Brabant, provincie Noord Brabant, Ds. Willem Vermeulen, predikant te Bergen op Zoom, Azra Kupus, sociaal dienstverlener Stichting Traverse en lid van de Integratie Adviesraad, Ton Slits, kunstenaar en als coördinator verbonden aan de kunstfaculteit Maastricht en Adriënne Veraart, wethouder van de gemeente Bergen op Zoom met o.a. portefeuille stedelijke vernieuwing en zorg, kwam na een eerdere selectie tot de keuze van drie kunstenaars die een schetsopdracht kregen (zie nieuwsbericht van 12 februari 2009). Na een mondelinge toelichting van de schetsontwerpen op 29 mei j.l. werd aan Symons een opdracht vertrekt tot het maken van een definitief ontwerp. Dit ontwerp is afgelopen 26 juni opnieuw aan de jury gepresenteerd.

Het oordeel van de jury
De jury is van mening dat dit definitieve ontwerp in alle opzichten beantwoordt aan de gestelde opdracht.
Naast de in binnen- en buitenland bewezen artistieke kwaliteiten en het vakmanschap van de kunstenaar zijn vooral ook de mooie, authentieke gedachtegangen en inhoudelijke overwegingen die hebben geleid tot de titel van het monument, namelijk ‘Deel dit moment’ voor de jury bepalend geweest. Het concept is als het ware in zichzelf gedacht en afgerond.

Nationaliteiten
De jury is er onverdeeld van overtuigd dat het kunstwerk van Jerome Symons de gevraagde potentie heeft om uit te groeien tot hèt monument van Bergen op Zoom.
Het kunstwerk brengt door de speelse verwijzing naar de 48 verschillende nationaliteiten de verschillende bevolkingsgroepen bijeen en nodigt uit om de tijd samen te beleven. Het kunstwerk leent zich mede door zijn titel en de gebruikte vormen en materialen uitstekend voor educatieve doelen rond het thema gericht op de schoolgaande jeugd.

Het ontwerp
Het ontwerp bestaat uit twee vormen van graniet, halve schakels van ruim 2,5 meter hoog. De vormen kunnen ook gelezen worden als het woord ‘NU’. Ze zijn ingelegd met 48 ronde schijven van verschillende soorten natuursteen, afkomstig uit de bodem van evenzoveel herkomstlanden van de bevolking van Bergen op Zoom. De Nederlandse steensoort komt uit een zwerfkei.
Het oppervlak van de schakelvormen is ruw (gevlamd) aan de voor- en achterkant. De zijkanten zijn gezaagd en geschuurd. De 48 ingelegde schijven liggen iets verdiept en zijn gepolijst.

Het beeld wordt geplaatst in de directe omgeving van de grote boom die op het Thaliaplein staat.De maquette van het ontwerp - foto: Jerome Symons

Beelden van de presentatie door burgemeester Han Polman, kunstenaar Jerome Symons en KidOR-voorzitter Peter Pel - foto's: Stichting KidOR

Zie ook Project MoNUment

terug