Juryvoorzitter Bas Veldhuizen (links) geeft uitleg aan de pers

ware grootte
800 x 600px (400,9Kb)
foto: stichting KidOR

Juryvoorzitter Bas Veldhuizen (links) geeft uitleg aan de pers

Project moNUment: winnaars selectieronde bekend gemaakt

in dossier: [KidOR) | moNUment | Symons, Jerome

12 februari 2009 Auke
Donderdagmiddag 12 februari is door stichting KidOR bekend gemaakt welke kunstenaars de opdracht krijgen een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk op het Thaliaplein. Dit in het kader van het project moNUment. Juryvoorzitter Bas Veldhuizen (Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur) zei dat de jury uit 21 presentaties unaniem de keuze had laten vallen op drie kunstenaars waaronder Jerome Symons.

Stichtingsvoorzitter Peter Pel gaf uitgebreid toelichting op de wijze waarop KidOR tot de samenstelling van de jury is gekomen. Vanwege het bijzondere karakter van de opdracht en de inhoud waarvan het uiteindelijke kunstwerk moet getuigen bestond de jury uit twee soorten leden. Deskundigen op het gebied van de beeldende kunst en mensen die vanuit maatschappelijk oogpunt het werk beoordelen.
Tevens is gezocht naar een evenwichtige verhouding tussen leden die uit Bergen op Zoom komen en zij die op grotere afstand van de stad verkeren.
Ook is gezocht naar mensen die vanuit hun persoonlijke achtergrond te maken hebben met de thematiek van het project moNUment.


De jury tijdens de persbijeenkomst

emoties
De jury beoordeelde 21 presentaties uit een totaal van 84 inzendingen die KidOR mocht ontvangen. Een interne commissie van KidOR maakte uit het totaal aantal inzendingen een voorselectie.
De juryleden kregen als opdracht eerst de inzendingen te beoordelen op basis van een meer persoonlijke voorkeur. Vervolgens keken de juryleden met een beeldende kunst-achtergrond naar de artistieke kwaliteit en de haalbaarheid van het werk. De juryleden uit het maatschappelijk veld vroegen zich bij de presentaties af of het werk de emoties kan oproepen die bij het thema passen, zoals vieren en gedenken en hielden zich bezig met de mogelijke acceptatie van het werk binnen de Bergen op Zoomse gemeenschap.

compliment
Na dit gedeelte van de jurering zijn de leden in uitgebreid overleg met elkaar gekomen tot de verkiezing van de drie kunstenaars die een schetsopdracht zullen krijgen.
Juryvoorzitter Veldhuizen sloot de persbijeenkomst af met een compliment aan [KidOR) voor de nauwgezette voorbereiding en gestructureerde aanpak van deze beoordelingsfase.
De jury bestond uit dhr. Geurt Grosfeld (project Schatten van Brabant, provincie Noord Brabant, ís Hertogenbosch), mw. Azra Kupus (sociaal dienstverlener Stichting Traverse en lid van de Integratie Adviesraad, Bergen op Zoom), dhr. Ton Slits (kunstenaar en als coŲrdinator verbonden aan de kunstfaculteiten Maastricht, Maastricht), dhr. Bas Veldhuizen (Brabants Kenniscentrum voor kunst en cultuur - voorheen NBKS, Tilburg), mw. AdriŽnne Veraart (wethouder met o.a. portefeuille stedelijke vernieuwing en zorg, Bergen op Zoom), ds. Willem Vermeulen (predikant te Bergen op Zoom) en dhr. Jan Wessendorp (kunstenaar te Bergen op Zoom).

terug