Colofon

kidor.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de

stichting Kunst in de Openbare Ruimte

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.


Logo [KidOR)

postadres

stichting [KidOR)
Zuidmolenstraat 43
4611 JM Bergen op Zoom

www.kidor.nl
bestuur@kidor.nl

Webdesign


Logo DeepWeb Internetsolutions

DeepWeb
Internetsolutions

www.deepweb.nl

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en beelden van deze website zijn voorbehouden aan de stichting Kunst in de Openbare Ruimte. Voor gebruik van teksten, beelden en functionaliteiten van deze website is vooraf toestemming vereist van de stichting Kunst in de Openbare Ruimte.

Het is echter wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Deze informatie mogen echter niet worden gekopieerd of vermeld worden (gepost) op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. Daarnaast is het niet toegestaan om de op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, op wat voor wijze dan ook te bewerken.
 

Programmatuur & Layout

Het auteursrecht op de programmatuur en het layout van deze website wordt door DeepWeb Internetsolutions uitdrukkelijk voorbehouden.
 

Fotografie

Gerard 's-Gravendijk, behalve daar waar anders vermeld.
 

Cartografie

©2005 strictly personal

mei 2009