kunstwerken van
Beeldenroute Binnenschelde (stichting)


Boom en bank 1999
Boom en bank

Boom en bank


Geiten 1999
Geiten

Geiten


Uitkijkpost 2001
Windvanen 2000

Beeldenroute Binnenschelde (stichting) kaartDe Stichting Beelden Binnenschelde was een initiatief van de gemeente Bergen op Zoom om in de nieuw te bouwen wijk 'De Bergse Plaat' kunstwerken te realiseren. De Stichting heeft in de jaren 1997 en 2002 vier kunstwerken gerealiseerd.
De Bergse Plaat is een opgespoten landtong waarop circa 3000 nieuwe woningen zijn gebouwd. Het is gelegen aan het recreatiemeer 'de Binnenschelde' en een natuurgebied 'het Markiezaatsmeer'. Besloten werd aan deze unieke locatie een meerwaarde te geven in de vorm van een beeldend kunstprogramma. Dit programma of masterplan dat in vijf fasen gerealiseerd diende te worden, kreeg als overkoepelende titel 'Communicatie'. Deze titel was gebaseerd op de relatie die de oude, langzaam en organisch gegroeide stad binnen de afgebakende ruimte van de oorspronkelijke stadsmuren, diende aan te gaan met het nieuwe doelbewust opgespoten en wijds geplande land gelegen temidden van de natuur en de elementen. De oude stad wordt hoofdzakelijk bezocht voor culturele manifestaties terwijl het nieuwe land watersporters en recreanten trekt. Alleen door goede communicatie en afstemming op elkaar zou een symbiose tot stand gebracht kunnen worden. De doelstellingen van het masterplan waren weloverwogen tot stand gekomen na advisering door en in overleg met de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (NBKS) en enkele kunstenaars en specialisten op het gebied van beeldende kunst in de (openbare) ruimte. Voor de uitvoering van dit meerjarenplan werd de Stichting Beelden Binnenschelde Bergen op Zoom in het leven geroepen. De bedoeling was dat een reeks van vijf kunstwerken zou worden gerealiseerd die op een zo treffend mogelijke wijze thema's die met communicatie te maken hebben, zouden uitbeelden. Deze thema's waren:


  • natuur - cultuur

  • open - gesloten

  • geschiedenis - heden - toekomst

  • (ver)blijven

  • ontmoetingen.


Uiteindelijk zijn vier kunstwerken gerealiseerd:
De Uitkijkpost van Jeroen Doorenweerd (cultuur - natuur); De Windvanen van Hugo Vrijdag (geschiedenis - heden - toekomst); Boom en bank van Margriet Kemper (ver)blijven; De Geiten van Joseph Semah (ontmoetingen).