Geiten

Joseph Semah, 1999

Boulevard, nabij surfstrand
kaart

Geiten

ware grootte
800 x 600px (552,5Kb)

Geiten

Joseph Semah

www.josephsemah.nl
Joseph Semah, Haarlemmerdijk 39 hs, 1013 KA Amsterdam.
Joseph Semah werd in 1948 in Iran geboren. Op tweejarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Israel. Zijn inspiratiebron is de Joodse religie, de oosterse filosofie en de Talmoed.
Hij studeerde filosofie aan de Universiteit te Tel Aviv (1972-1975).
Vanaf 1980 woont Semah in Amsterdam. Hij won een werkbeurs Beeldende Kunsten WVC in 1988 en in 1991, en een Presentatiesubsidie Beeldende Kunsten WVC in 1992.

Zie ook de nieuwsberichten in het dossier Semah, Joseph

figuratief

Vanaf 1993 werd op een opgespoten landtong de nieuwe wijk 'de Bergse Plaat' met circa 3000 woningen gerealiseerd. Door de Stichting Beelden Binnenschelde werd een beeldend-kunstprogramma geformuleerd waarbij 'communicatie' het centrale thema vormde. Deze titel was gebaseerd op de relatie die de oude, langzaam en organisch gegroeide stad binnen de afgebakende ruimte van de oorspronkelijke stadsmuren, diende aan te gaan met het nieuwe doelbewust opgespoten en wijds geplande land gelegen temidden van de natuur en de elementen.
De 'Geiten' van Joseph Semah zijn een eigenzinnige 'vertolking' van hét vastenavondsymbool 'De Geit van Mie den Os' door Anton van Meurs ontworpen en vervaardigd in 1960. Bij Semah is deze geit vermenigvuldigd tot het symbolische getal twaalf waardoor er een sterk vervreemdend effect vanuit gaat. De jury oordeelde zelfs: "Er zal een surrealistische werking van het plastiek uitgaan die haar uitwerking niet zal missen". De geiten van Semah hebben alles te maken met de vastenavondviering in de stad en drukken een soort onzichtbare band uit tussen het beroemde geitje op het Bleekveld en de nieuwe wijk De Bergse Plaat.

Techniek: brons.


Literatuur

De Stem 5 oktober 1999.


Beeldenroute Binnenschelde (stichting)

De Stichting Beelden Binnenschelde was een initiatief van de gemeente Bergen op Zoom om in de nieuw te bouwen wijk 'De Bergse Plaat' kunstwerken te realiseren. De Stichting heeft in de jaren 1997 en 2002 vier kunstwerken gerealiseerd. lezen


Geiten

ware grootte
800 x 600px (565,8Kb)

Geiten