WinkelAcht

ware grootte
122 x 242px (27,1Kb)

WinkelAcht

WinkelAcht

De gemeente Bergen op Zoom doet veel inspanningen om het winkelgebied in het centrum van de stad te verbeteren en aantrekkelijk te maken. De verbinding tussen twee winkelgebieden is daarbij een noodzakelijkheid. De geografische ligging vormt letterlijk een 8 en deze naam/vorm leent zich voor een duidelijke en eenvoudige herkenning in communicatie. De kracht van een winkel-acht schuilt in ‘het in elkaar doorlopen van de ene lus in de andere.

De gemeente heeft [KidOR) benaderd om middels een aantal kunstuitingen een bewegwijzering te creëren die niet alleen de winkelacht zichtbaar maakt, maar ook het aanzien van de stad Bergen op Zoom verhoogt. De bewegwijzering dient in die zin dus ook een zelfstandig kunstwerk te zijn.
De opdracht voor de kunstenaar is een route van kunstuitingen te ontwerpen en uit te voeren met een duidelijke wegwijsfunctie. Kunstwerken worden door de kunstenaar aangebracht op straatelementen zoals prullenbakken, elektriciteitshuisjes, muren, parkeerautomaten en bestrating.

Professionele kunstenaars konden tot 22 augustus 2011 uitsluitend op basis van het aangegeven format voorstellen en documentatie inzenden.


projectomschrijving
contact info


contact info 

stichting [KidOR)
postbus 145
4600 AC Bergen op Zoom

projectleiding

Peter Pel


neem contact op

De ontwerpen van John Prop voor WinkelAcht

ware grootte
666 x 545px (265,5Kb)

De ontwerpen van John Prop voor WinkelAcht

projectomschrijving 

De uitgebreide projectbeschrijving met illustraties, het format voor inzending en de procedure kunt u als pdf downloaden. ( zie downloads)
Ook de advertentie uit de BK-info kunt u downloaden.

Aanleiding
In 2006 heeft de gemeente veel inspanningen gedaan om winkelgebied ’t Vierkantje te verbeteren en aantrekkelijk te maken als tweede winkellus. Deze winkellus is gericht op speciaalzaken. De andere winkellus is gericht op grootwinkelbedrijf en franchisebedrijven. Samen vormen zij regionale aantrekkingskracht. Ook kent de regio een groot aantal (retail)starters. De hoge huurprijzen vormen vaak een belemmering om te starten met een winkel. Nu in 2011 keert de leegstand wederom terug en ligt verloedering op de loer. Actie door alle partijen is geboden!

Aanzet tot beleid en strategie
De toegankelijkheid van het vierkantje vanuit De Parade (hoofdwinkelgebied) is slecht. De straten die het gebied ontsluiten zijn vrij ‘onzichtbaar’. De aanwezigheid van rood-witte blokkadepaaltjes (auto’s weren) vergroot het gevoel van niet toegankelijk zijn c.q. leidt de aandacht af van de toegang naar het vierkantje. Daarnaast zijn niet alle aanlooproutes vanuit parkeergarages uitnodigend. Bij parkeergarage Achter de Grote Markt, wordt de aanwezigheid van een mooi winkelgebied teniet gedaan door een ‘achenebes’ start van de looproute vanuit de parkeergarage. Al met al resulteren de genoemde factoren in een teruglopend winkelbestand in het vierkantje. Uiteindelijk is het eindresultaat, het resultaat díe nu zichtbaar wordt; leegstand. Hierdoor komt het vierkantje in een vicieuze cirkel van een neergaande spiraal.

Met behulp van een marketing-communicatie campagne die op verschillende levels zal worden doorgevoerd kan de zichtbaarheid van het vierkantje worden verbeterd en kunnen de bezoekersaantallen aan het Vierkantje worden verhoogd. Voorwaarde hiervoor is het ontstaan van een ‘volledig’ winkelgebied. Met andere woorden; een winkelgebied waarbij de verbinding tussen Parade en Vierkantje wordt vormgegeven. Een logische keuze hierin is het vormen van een Winkel-Acht. De geografische ligging van de winkels vormt namelijk letterlijk een 8 en deze naam/vorm leent zich voor een duidelijke – eenvoudige herkenning in communicatie. De kracht van een winkel-acht schuilt in ‘het in elkaar doorlopen van de ene lus in de andere tot een 8. Het ene deel van het winkelgebied is niet ondergeschikt aan het andere.

Doelstelling van het project WinkelAcht
Verhogen van de bezoekersaantallen van het vierkantje met 10% binnen een jaar.
Vindbaarheid van het vierkantje verhogen en zichtbaarheid verbeteren.

Doelgroep
DOELGROEPEN / STAKEHOLDERS
PRIMAIR
• Bezoekers van Bergen op Zoom
• Inwoners Bergen op Zoom
SECUNDAIR
• Winkeliers (gevestigden)
• Winkeliers (nieuw te vestigen)
• Pandeigenaren
Het is de bedoeling met de door de kunstenaar te ontwerpen bewegwijzering de doelgroepen: bezoekers (mensen van buiten) en inwoners (ook bezoekers, maar wonen in Bergen op Zoom) aan te spreken met een duidelijke ‘volg’-mij’ (pijl) en ‘welkom’ boodschap, zodat zij de hele winkel-8 gaan zien als aantrekkelijk en bereikbaar winkelgebied.

De opdracht
De opdracht voor de kunstenaar is een bewegwijzeringsroute te ontwerpen (twee kanten op) met een duidelijke wegwijsfunctie.

Het logo van de WinkelAcht
Het reeds ontwikkelde logo van de WinkelAcht moet in elk kunstwerk verwerkt worden. De kunstenaar mag zelf bepalen hoe, maar de herkenbaarheid van het logo is een vereiste

De locaties
Kunstwerken worden door de kunstenaar aangebracht op de volgende straatelementen:
- prullenbakken
- parkeerautomaten
- nog te plaatsen plantenbakken
en mogelijk nog enkele nader te bepalen
- electriciteitskastjes
- muren

Deze straatelementen bevinden zich in de WinkelAcht, maar ook in een aantal toeloopstraten en bij parkeergelegenheden.
In totaal zal het gaan om ca 50 à 60 objecten.

De wijsfunctie
De wijsfunctie mag een kunstzinnige uiting zijn die op die manier niet alleen bewegwijzering dient, maar ook het aanzien van de stad Bergen op Zoom verhoogt.

De bewegwijzering als totaliteit dient ervoor om de WinkelAcht herkenbaar te maken als een winkelgebied.
Daarbij geeft het lading aan wat er te vinden is – enerzijds aantrekkelijk aanbod vanuit ketens en anderzijds aantrekkelijk aanbod vanuit speciaalzaken – beiden zijn interessant

Een overzichtelijk gebied met prachtige winkels.
Dit is wat de kunstwerken dienen te vertellen: klasse/ kwaliteit in combinatie met laagdrempeligheid. Dit raakt de juiste snaar bij mensen.

De artistieke functie
Naast de toegepaste functie van de kunst ten behoeve van de bewegwijzering is het uitdrukkelijk ook de bedoeling dat de bewegwijzeringsroute als geheel een waarde als kunstwerk gaat krijgen en als zodanig toegevoegd kan worden aan het totaal van kunstwerken in de openbare ruimte van Bergen op Zoom. Voor bezoekers van de stad die op zoek zijn naar kunst de moeite van het bezichtigen waard dus.
Het is voor de kunstenaar een bijzondere opgave om de wijsfunctie en de artistieke functie beiden recht te doen.

Verloop
Na jurering in twee rondes is de opdracht verleend aan John Prop. Hij ontwierp 75 silhouetten in cortenstaal met een bijzonder karakter en een duidelijke wegwijsfunctie. 10 December 2011 werd het eindresultaat onthuld door wethouder Ton Linssen.