Korenbeursplein

ware grootte
816 x 543px (162,9Kb)

Korenbeursplein

Korenbeursplein

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft in 2009 de beleidsnota PleinenPlan Stadskern Noord-Oost vastgesteld om te komen tot een opwaardering van dit deel van de binnenstad. Het plan voorziet in een gebiedsgerichte aanpak, waarbij het verbeteren van de openbare ruimte een belangrijke doelstelling is.
Het Korenbeursplein is daarbij als een woon-/marktpleintje aangelegd en heeft een enigszins zuidelijke ambiance.
Omdat kunst in de openbare ruimte deel uitmaakt van deze gebiedsgerichte aanpak heeft stichting [KidOR) van de gemeente de opdracht gekregen een kunstwerk te realiseren op het Korenbeursplein. Het gewenste kunstwerk dient de algemene leefbaarheid te bevorderen en bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.
Ook zal in het kunstwerk een watertappunt moeten worden geďntegreerd in het kader van het Join the Pipe project.


projectomschrijving
contact info


contact info 

stichting [KidOR)
postbus 145
4600 AC Bergen op Zoom

projectleiding

Gerard 's-Gravendijk


neem contact op

Korenbeursplein

ware grootte
811 x 539px (265,7Kb)

Korenbeursplein

Oktober 2014 is het kunstwerk (zeven) Zaden van Karin Colen onthuld.


projectomschrijving 

Kunstopdracht
Kunstenaars worden uitgenodigd voorstellen te doen voor een hedendaagse kunstuiting die een directe relatie heeft met de omgeving van het Korenbeursplein.

Procedure
Na een selectie door een deskundige jury zal op basis van de ingezonden documentatie, aan twee of drie kunstenaars een schetsopdracht worden gegeven.

Budget
Voor elk schetsontwerp is een bedrag van € 1.000 excl. btw beschikbaar. Voor de realisatie inclusief honorarium en plaatsingskosten is maximaal € 50.000 excl. btw beschikbaar.

Informatie
Nadere informatie, zoals plattegrond, programma van eisen, foto’s, en een (cultuurhistorische) schets van de locatie, alsmede de voorwaarden zijn binnenkort beschikbaar op deze website.

Planning
Plaatsing kunstwerk: november 2013

Reacties
Professionele kunstenaars kunnen tot 6 mei 2013 relevant documentatiemateriaal inzenden. Deze portfolio, bij voorkeur als enkele PDF samen met de contactgegevens mailen naar korenbeursplein@kidor.nl .