Workshop speel-kunstwerk met bewoners Canadalaan

ware grootte
800 x 600px (520,8Kb)

Workshop speel-kunstwerk met bewoners Canadalaan

Workshop speel-kunstwerk met bewoners Canadalaan

in dossier: [KidOR) | Canadapad | Brinkman, Wolf | Hoogstraten, Jeroen

15 april 2008 Auke
Op woensdagmiddag 9 april is door de kunstenaars Wolf Brinkman en Jeroen Hoogstraten een workshop gehouden met bewoners van de Canadalaan. De beide kunstenaars hebben eind vorig jaar de ontwerpcompetitie gewonnen met een schetsontwerp voor een kunst-speelobject op het plantsoen in de Canadalaan.

Het betreft een pad van 50 cm breed dat slingert door het plantsoen en dat is opgebouwd uit zwarte en witte harde straatstenen. In het pad zijn allerlei symbolen en patronen verwerkt.
Het is de bedoeling dat er delen van de geschiedenis van de wijk of de straat of verhalen van mensen in verwerkt worden. Het pad moet een mix worden van patronen en verhalen. Zie schetsontwerp…

Door de jury is het schetsontwerp van de beide kunstenaars gekozen om verder te worden uitgewerkt in een zogenaamd Definitief Ontwerp.
Ten behoeve van deze uitwerking zijn verspreid over de Canadalaan ca. 10 bewoners en kinderen uitgenodigd deel te nemen aan een workshop.
Daarnaast hebben de overige bewoners van de Canadalaan een brief gekregen, waarin zij geďnformeerd zijn over de stand van zaken over het kunstwerk. In deze brief worden de bewoners ook in de gelegenheid gesteld om schriftelijke suggesties bij de kunstenaars aan te dragen.

De kunstenaars waren na afloop van de bijeenkomst zeer getroffen door het enthousiasme waarmee de bewoners meegedaan hebben. Wolf Brinkman had na afloop een goed gevoel overgehouden over de positieve sfeer die er was bij de bewoners. “Uniek is het “Canadagevoel” dat in de straat heel erg leeft.” Op 27 oktober wordt in de straat de bevrijding van Bergen op Zoom door de Canadezen herdacht. De bevrijders kwamen toen via deze straat de stad binnen. Alle huizen zijn dan voorzien van de Canadese Maple Leaf vlag. Andere memorabele gebeurtenissen in de straat zijn de jaarlijkse viering van Koninginnedag en de straatbarbecue die vroeger tijdens de fietsvierdaagse werd gehouden. Dit alles geeft een beeld van verbroedering in de straat. Iets dat ook als thema betrokken kan worden in het ontwerp.De kunstenaars hebben vele suggesties gekregen die zij nu gaan betrekken bij het maken van hun definitieve plan. Daarnaast zijn ook een aantal bruikbare nieuwe ideeën gekomen op het ontwerp zoals het opnemen van een hinkelpad.
Wolf Brinkman en Jeroen Hoogstraten willen begin mei hun plan gereed hebben.

Het plan wordt dan weer voorgelegd aan een jury met de vraag of het van voldoende (artistieke) kwaliteit en gebruikswaarde heeft om uitgevoerd te worden.

terug