Heilig Hartbeeld

J. Geelen jr., 1922

Pastoor Joorenplein
kaart

Heilig Hartbeeld

ware grootte
600 x 800px (412,8Kb)
foto: Auke van der Heide

Heilig Hartbeeld

J. Geelen jr.
Jan Marie Joseph Geelen (Roermond 1852) was als beeldhouwer in atelier Geelen en in de Ateliers voor kerkelijke kunst Cuypers-Stoltzenberg te Roermond werkzaam.

cultuur-historisch

De eerste plannen om vr de toenmalige Sint-Josephkerk aan het huidige Pastoor Joorenplein een H. Hartbeeld te plaatsen, dateren van 1915. In dat jaar wordt de grond waarop dan de Fontein van Janus Dingemans staat, overgedragen aan het kerkbestuur van genoemde kerk. De suggestie om op deze plek een H. Hartbeeld te plaatsen komt van pater Govaerts, priester van het Juvenaat in Bergen op Zoom. In het "Feestnummer ter gelegenheid van de onthulling en intronisatie van het H. Hart monument", in: De Avondster. Dagblad voor Nederland, 23 juli 1922, derde blad, staat de geschiedenis van genoemd monument opgetekend. "Op advies van twee deskundigen, dr. Xav. Smits en A. Disco, werd aan de meest bekende beeldhouwers van ons land de opdracht voor een ontwerp gegeven. Slechts drie kunstenaars namen het aan: de heer C. Smout te Amsterdam, de heer Oosterman te Blaricum en de heer J. Geelen Jr. te Roermond". Uiteindelijk wordt aan de laatste de opdracht verstrekt. Door de parochianen wordt de som van fl. 22.000,-- voor het beeld bijeengebracht. Het bronzen beeld staat op een natuurstenen sokkel dat een kruisvormig grondplan heeft. Op de vier zijden van de sokkel bevinden zich de wapens van de paus, de bisschop, het koninkrijk, en de stad. In de sokkel is de tekst "Regi Suo Cives" (De burgers aan hun Koning) aangebracht.

Technische gegevens: beeld: brons/cire perdue; sokkel: natuursteen.

Literatuur (zie ook hierna):
Historisch Centrum het Markiezenhof, dossier kerkelijk leven tot 1940; De Avondster. Dagblad voor Nederland, 23 juli 1922, derde blad;
Drs. Johanna Jacobs, 'Janus Dingemans (Bergen op Zoom 1874-Amsterdam 1941)', in: De Waterschans, 32ste jaargang nr. 1, maart 2002, p. 15 en noten 76 tot en met 78.


Literatuur

W.A. van Ham en C.D. Vanwesenbeeck, 'Gids voor oud-Bergen op Zoom', Antwerpen 1983, p. 140 en 403; Drs. Willem Blok en Puck van Eenennaam, 'Beeldig Bergen', Gemeentemuseum Bergen op Zoom [1987], p. 72 en 73, nr. 68.


Particulier initiatief


Heilig Hartbeeld

ware grootte
600 x 800px (348,1Kb)
foto: Auke van der Heide

Heilig Hartbeeld