Op den zoom

Hans Tentije, 2003

Bolwerk Zuid
kaart

Op den zoom

ware grootte
440 x 277px (95,3Kb)
foto: Comité Stenen Strofen

Op den zoom

Hans Tentije

Hans Tentije (Beverwijk 1944) werkte als docent Nederlands, maar wilde eigenlijk schrijver, dichter worden. lezen

poëzie op muren

Op den zoom

Scheldeoever, schootsveld, baarmoederzoom -

tussen havenmond en afgekard heuvelland, schorren
en slikken en stuifzandgrond ligt onneembaar
het verleden, het verdwenen vestingwerk, dat staande bleef
tot het bij Koninklijk Besluit werd opgeheven, op dit ene
ravelijn na en deze nog altijd natte gracht

de bastions droegen namen als Boerenverdriet
of Beckaff, het gangenstelsel begaf zich
ver buiten de sterkte om alle naderingsloopgraven
te kunnen ondermijnen -

dodelijk waren de spits toelopende flanken
van de sterrenschansen, musketvuur, kartetsvuur
kon het hele voorterrein bestrijken, er kwamen
schepen uit het Zeeuwse en uit den vreemde, vaten rolden
over de kade en sjouwers torsten balen
meel, bonen, erwten, tabak

laat de muren voor een ogenblik herrijzen, het geschut
in stelling brengen, de paardenhoeven goed omzwachtelen
voor een laatste uitval, ís nachts -

elke tijd heeft zijn huurlingen, zijn krijgsgeruchten
en duistere machten, zijn dolkstoten in de rug
maar vrede zij ulieden

Hans Tentije


Grafisch ontwerp: Marc Meeuwissen


Stenen Strofen (comité)

www.stenenstrofen.nl
Toen de Bergse stadsarchivaris Cees Vanwesenbeeck in 1996 werd bedacht met de Sakkoprijs voor Kunsten en Letteren besteedde hij een deel van zijn prijzengeld aan een opdracht aan de dichter Bert Bevers, om een gedicht te schrijven voor op de kopgevel van het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst (nu het Regionaal Historisch Centrum). lezen


Op den zoom

ware grootte
440 x 277px (80,3Kb)
foto: Comité Stenen Strofen

Op den zoom