Opdracht kunst-speelobject Canadalaan verstrekt aan kunstenaarsduo Brinkman/Hoogstraten

in dossier: [KidOR) | Canadapad | Brinkman, Wolf | Hoogstraten, Jeroen

20 maart 2008 Auke
Inmiddels is het een beetje oud nieuws, want de jurering van de schetsopdracht vond eind vorig jaar plaats. Gekozen is voor het schetontwerp van Wolf Brinkman en Jeroen Hoogstraten uit Rotterdam.

21 November 2007 is inderdaad al even geleden. Toen bogen een jury bestaande uit Mieke Rijpaard, onderwijzeres aan school Oost, Janinka van Loon en Burak Sahin, leerlingen van school Oost, Auke van der Heide, beeldend kunstenaar, Marty Braat, landschapsarchitect, Anita Franken, buurtbewoonster en Léon Vermunt, beeldend kunstenaar, zich over twee ingediende schetsontwerpen voor een kunst- en speelobject voor de Canadalaan.
Na de toelichting door betreffende kunstenaars en uitvoerige discussie onderling over de voorstellen werd unaniem gekozen voor "Canadapad", het ontwerp van kunstenaarsduo Wolf Brinkman en Jeroen Hoogstraten.

"Canadapad" is een kunst-speelobject waarbij de kunstenaars het ontwerpproces opgevat hebben als een spel. Een spel dat aan strakke regels is gebonden maar waarbinnen van alles kan gebeuren. Het werk bestaat voornamelijk uit een pad dat zich door het plantsoen slingert en dat is gemaakt van lichte en donkere stenen. Deze stenen worden in motieven gelegd die aan spelregels zijn gebonden: het pad is overal 50 cm breed, er wordt gewerkt in zwart en wit, en wat voor het zwart geldt geldt ook voor het wit. Het pad kent daarnaast vele niveau’s die je mág maar niet hoeft te ontdekken.

Door alles heel eenvoudig te houden wordt de fantasie geprikkeld. Zo nodigt het uit tot spelen. In het pad zijn verschillende motieven verwerkt die verwijzen naar het verleden (waarom heet de Canadalaan zo?) en naar spelen.
Meer informatie over het ontwerp volgt binnenkort.

terug